บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

หมึกพิมพ์ กระดาษ, ไม้, กระจกและโลหะ แห้งช้า

หมึกพิมพ์ กระดาษ, ไม้, กระจกและโลหะ แห้งช้า

หมึกพิมพ์สกรีนแห้งช้า เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ นามบัตร, โลหะเคลือบผิว
และไม่ได้เคลือบผิว วัสดุ ไม้, กระจก, แก้ว, PVC, ABS, PC, PS และ
วงจรไฟฟ้า การแห้งตัวเองในอุหภูมิห้อง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
เนื้อของหมึกจะนูน และเงามัน
มีน้ำมันผสมให้เลือกใช้เหมาะสมกับผ้าสกรีน 

ใช้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ผ้า P77T - P180T
น้ำมันผสม VN 1009

น้ำมันล้างหมึกพิมพ์  SVN 150

รหัสสินค้า SPLS
 
ราคา :