บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

เครื่องวัดความตึง

เครื่องวัดความตึง

เครื่องวัดความตึงของผ้าสกรีนมีหน่วยวัดเป็น Newton/Centimeter(N/cm)
ให้ความเที่ยงตรงในการวัดความตึงของผ้าสกรีนสะดวกในการใช้งาน
โดยนำเครื่องวัดความตึงวางบนผ้าสกรีนที่ขึงบนกรอบสกรีนแล้ว
เข็มจะชี้บอกตัวเลขความตึงของผ้าทันทีและเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น
ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที
เครื่องวัดความตึงมีให้เลือก 2 ชนิด ทั้งจากยุโรป และ เอเชีย

ราคา : สอบถาม