บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

ตู้ล้างกรอบสกรีน ระบบนิวเมติก

ตู้ล้างกรอบสกรีน ระบบนิวเมติก

 • Max Frame Size :  1000 x 1200mm.
   • Max Water Capacity : 15000L/hr(1hP Type)
   • Power Supply : 380Vx3KWx1EA
   • Blower : 3Hp High Pressure Fan
   • Machine Specification : 1700Lx1200Dx2100H
   
• ตู้ล้างกรอบสกรีนอัตโนมัติ
• Model : CBT-A1012  
ตัวตู้ทำด้วยสแตนเลสมีความคงทนแข็งแรงมีปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง
ซึ่งสามารถปิด-เปิดได้เองอัตโนมัติ ผนังด้านหลังจะมีกล่องไฟซึ่ง
ไว้สำหรับไว้ตรวจสอบลายจะปิดเองได้โดยอัตโนมัติ
พร้อมทั้งหัวฉีดน้ำ
จะเลื่อนขึ้น-ลง ขณะทำงานเพื่อการฉีดล้างลายให้ทั่วทุกพื้นที่ของกรอบสกรีน
 

 

ราคา : สอบถาม