บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

LZ-10B-1-11

LZ-10B-1-11

  Model: LZ-10B-1-11
  Power : 220v
Motor Power : 120W 
Dimension : 315x335x390 mm. 
Weight : 20 Kg
 
เครื่องปั้มวันที่ เครื่องพิมพ์วันผลิต วันหมดอายุ
เลขล๊อต ข้อความ เหมาะกับงานพิมพ์ ซองขนม ฉลาก
กล่องกระดาษ พลาสติก , นามบัตร และเครื่องหนัง
แต่ไม่สามารถพิมพ์บนเหล็ก หรือ วัสดุที่มีเนื้อแข็งอื่นๆได้
 
ราคา : สอบถาม