บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

เพลทแม่พิมพ์แพด

เพลทแม่พิมพ์แพด

เพลทแม่พิิมพ์แพดเป็นเหล็กสำหรับทำแม่พิมพ์เย็น                  
 มีทั้งชนิดบางและชนิดหนา มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 
 0.25 mm. , 0.3 mm. , 0.5 mm. , 10 mm.         
 และยังมีขนาดต่างๆ อธิ 4"x3" , 4"x6" , 4"x8"     

 4"x10" ,6"x6" , 6"8" , 6"x10" , 6"x12" ฯลฯ


 รหัสสินค้าเพลทบาง T-PNL    
 รหัสสินค้าเพลทหนา  PNL

ราคา :