บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

หมึกพิมพ์ผ้าสียาง Water-Based Rubber Screen Inks for Textile

หมึกพิมพ์ผ้าสียาง Water-Based Rubber Screen Inks for Textile

หมึกพิมพ์ผ้าสียาง : ใช้สำหรับผ้าพื้นสีขาวและสีดำ เนื้อสีจะเป็นแผ่นยืดหยุ่น
ให้สัมผัสคล้ายยาง การเกาะติดดี

ใช้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ผ้า P29T-P36T
น้ำมันล้างสี KWN , น้ำมันกันตันหมึกพิมพ์ผ้า KWM

                                                     รหัสสินค้า SRK
ราคา :