บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

เครื่องปาดกาวอัด อัตโนมัติ

เครื่องปาดกาวอัด อัตโนมัติ

ใช้สำหรับปาดกาวกรอบสกรีนได้หลายขนาดสามารถควบคุมการปาดกาว
ได้สม่ำเสมอตามความต้องการเหมาะสำหรับการทำแม่พิมพ์สกรีนต้องการ
คุรภาพสูง ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวเมติก ติดตั้งรางปาดกาว
ทั้ง 2 ด้าน มีระบบการควบคุมการปาดกาวแยกอิสระ สามารถตั้งแรงกดพร้อมกำหนด
ขั้นตอนการปาดกาวได้ มีขาจับกรอบสกรีนด้วยระบบนิวเมติกทั้งด้านบนและด้านล่าง
เพื่อไม่ให้กรอบสกรีนเคลื่อนไหวขณะปาดกาว ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน

ราคา : สอบถาม