บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

หัวจับกรอบสกรีน

หัวจับกรอบสกรีน

โครงสร้างทำด้วยเหล็กใช้สำหรับจับกรอบสกรีน           
พับขึ้นพับลงในเวลาพิมพ์ เพื่อให้ได้ตำแหน่งเดิม                    
ทุกครั้ง และสามารถโยกย้ายได้สะดวก มีแกนตั้ง
การโยกระยะของกรอบสกรีน สามารถปรับสูง-ต่ำได้
ที่แคล์มป์จับกรอบสกรีนมีน๊อตสำหรับยึดจับกรอบสกรีน                        

ให้แน่นพร้อมมีตุ้มน้ำหนักเวลายกกรอบสกรีน
ราคา : สอบถาม