บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

หมึกพิมพ์พลาสติกสีด้าน

หมึกพิมพ์พลาสติกสีด้าน

หมึกพิมพ์สีด้านชนิดแห้งเร็วเหมาะสำหรับงานพิมพ์วัสดุ
PVC , ABS , Styrene , 
พิมพ์หนังเทียม , พิมพ์ป้ายโฆษณา
กระดาษ พิมพ์ง่ายมีน้ำมันผสมให้เลือกใช้เหมาะสมกับผ้าสกรีน
ใช้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ผ้า P77T - P165T
น้ำมันผสม SVN 50 ชนิดแห้งเร็ว 

น้ำมันผสม SVN 51 ชนิดแห้งปานกลาง
น้ำมันผสม SVN 52 ชนิดแห้งช้า
น้ำมันผสม SVN 53 ชนิดแห้งช้ามาก
น้ำมันล้างหมึกพิมพ์  SVN 150


รหัสสินค้า WPG
ราคา :