บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

RH-400

RH-400

Model: RH-400 
   • Work Table: 300 x 500 mm. 
   • Max Frame size: 450x 650 mm.  
   • Max.Printing Area: 250 x 450 mm.       
   • Max.Printing Speed: 800 pcs/hr.      
   • Air Pressure: 5-6  bar   
   • Power: 220v / 50 Hz.    

            *หมายเหตุ - ทั้ง 2 รุ่น แท่นมีทั้งระบบ ลมดูด และเป็น ที-สล็อต*
Model: RH-500
   • Work Table: 400 x 600 mm.
   • Max Frame size: 550x 750 mm.
   • Max.Printing Area: 350 x 550 mm.
   • Max.Printing Speed: 800 pcs/hr.
   • Air Pressure: 5-6  bar
   • Power: 220v / 50 Hz.ราคา : สอบถาม