บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

กรอบสกรีนไม้

กรอบสกรีนไม้

กรอบสกรีนไม้
รหัสสินค้า WAC
เป็นไม้สักเนื้อดีเกรดA คงทนต่อน้ำมันไม่บิดงอ 
ความหนาของไม้ 1"x1",1"x2",0.5"x1.5"
ขนาดของกรอบสกรีนจะเป็นเลขคู่โดยวัดจากวงในของกรอบ   
เช่น 4"x6",6"x8",8"x10" เป็นต้น 
และยังรับสั่งทำกรอบขนาดต่างๆ  อาทิ กรอบสกรีนแบบโค้ง ฯลฯ                          

ราคา : สอบถาม