บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด



 โปรโมชั่น



ประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

SYC-150 Manual Pad Printer

SYC-150 Manual Pad Printer

 • ระบบหมึกพิมพ์ : Ink Tray                                          
  • ขนาดแผ่นเพลท : 75x100 mm.                              
  • ขนาดพื้นที่พิมพ์ใหญ่สุด : 65x70 mm.                       
  • ความสูงของแท่นพิมพ์(สามารถปรับได้) : 60 mm.    
  • ขนาดของเครื่อง : 400x220x500 mm.                                       
  • น้ำหนักของเครื่อง : 20 Kgs.
ราคา : สอบถาม