บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

ด้ามจับยางปาด

ด้ามจับยางปาด

ด้ามจับยางปาดชนิดที่ทำจากไม้มีขนาดของร่องให้เลือก 2 ขนาด มีร่อง 7 mm. และร่อง 9 mm.ด้ามจับยางปาดชนิดที่ทำจากอลูมิเนียม สามารถใช้ได้กับยางปาดที่มีความหนา ตั้งแต่ 5 mm.6 mm. , 7 mm. , 9 mm. , 10 mm. เพราะมีสกรูเป็นตัวปรับความกว้างของร่องสำหรับใส่ยางปาดและเปลี่ยนหรือถอดยางปาดออก เพื่อทำความสะอาดได้สะดวก

ราคา : สอบถาม