บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

ยางปาด

ยางปาด

ยางปาดสกรีน มีให้เลือกตามความเหมาะสมของงานพิมพ์แต่ละประเภท เช่นแบบสี่เหลี่ยมชั้นเดียว, แบบแหลมกลางชั้นเดียว, แบบสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ยางปาดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความทนทานสูงต่อการพิมพ์ หมึกเชื้อน้ำ, หมึกเชื้อน้ำมัน, หมึกยูวี และน้ำมันผสมอื่นๆ ไม่บิดงอหรือเสียรูปทรง ในกรณีที่พิมพ์งานจำนวนมากๆ มีความทนทานต่อการเสียดสีได้ดี ไม่ดูดซับหมึกพิมพ์ สะดวกต่อการทำความสะอาด และเก็บรักษา
ราคา : สอบถาม