บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

HC

HC

Model: HC-4060A 
   • Work Table: 500 x 700 mm. 
   • Max Frame size: 600x 800 mm.                          
   • Max.Printing Area: 400 x 600 mm.                 
   • Max.Printing Speed: 600 pcs/hr.                       
   • Air Pressure: 2-3  bar                               
   • Power: 220v / 50 Hz.


Model: HC-6090A
   • Work Table: 700 x 1000 mm.
   • Max Frame size: 800x 1000 mm.
   • Max.Printing Area: 600 x 900 mm.
   • Max.Printing Speed: 600 pcs/hr.
   • Air Pressure: 2-3 bar
   • Power: 220v / 50 Hz.
ราคา : สอบถาม