บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

หมึกพิมพ์พลาสติก PP,PE ชนิดระเบิดผิว

หมึกพิมพ์พลาสติก PP,PE ชนิดระเบิดผิว

พิมพ์ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท Polyethylene (PE) และ
Polypropylene (PP) ที่ต้องระเบิดผิวก่อนการพิมพ์

มีน้ำมันผสมให้เลือกตามความเหมาะสมกับผ้าสกรีน
ใช้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ผ้า P77T - P165T
น้ำมันผสม SVN 10 ชนิดแห้งเร็ว

น้ำมันผสม SVN 11 ชนิดแห้งปานกลาง
น้ำมันผสม SVN 12 ชนิดแห้งช้า
น้ำมันผสม SVN 13 ชนิดแห้งช้ามาก

น้ำมันล้างหมึกพิมพ์  SVN 150

รหัสสินค้า PE
ราคา :